Ankieta na temat szkoleń
Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety

1. Jaka tematyka szkoleń interesuje Panią/Pana najbardziej? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)

2. Prosimy o podanie konkretnego zagadnienia lub tematu szkolenia (kursu, warsztatu), w którym najchętniej wzięłaby Pani/wziąłby Pan udział

3. Jaka forma szklenia jest dla Pani/Pana najbardziej interesująca?

4. Jakie szkolenie pod względem czasu trwania jest Pani/Pana zdaniem najbardziej optymalne?

5. Jak dużo czasu byłaby Pani/byłby Pan skłonny poświęcić na interesujące dla siebie szkolenie?

6. O jakiej porze dnia/tygodnia powinny odbywać się szkolenia?

7. Czy uważa Pani/Pan, że szkolenia mogłyby się wiązać z dopłatą ze strony uczestników

8. Skąd dowiaduje się Pani/Pan o szczegółach oferty szkoleniowej ŚIL? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)

Skip to content