Kursy: Zdrowie Publiczne i Prawo Medyczne

Kursy odbywać się będą w trybie e – learningowym.

W związku z nowymi zasadami rekrutacji, wprowadzonymi przez CMKP, każdy uczestnik kursu musi być zarejestrowany w CMKP (nie musi być zakwalifikowany!) a następnie rejestruje się na stronie www.zdrowiepubliczne-rzeszow.pl na wybrany kurs.

Rejestracja będzie się odbywała przez zalogowanie się na stronie www.zdrowiepubliczne-rzeszow.pl na odpowiedni kurs i powtórne wejście, poprzez przesyłany automatycznie link na Państwa adres mailowy. Nie przesyłamy indywidualnie informacji o zakwalifikowaniu na kurs bo dzieje się to automatycznie a decyduje o tym wyłącznie to, czy jest aktywna zakładka z określonym terminem kursu. Przypomnienie o uczestnictwie w kursie będzie przesłane do wszystkich zarejestrowanych dopiero kilka dni przed kursem. Aktywacja dostępu do materiałów dydaktycznych będzie miała miejsce dopiero w dniu rozpoczęcia kursu. Przy rejestracji na dwa kursy: Prawo medyczne i Zdrowie publiczne, należ to robić z dwóch różnych adresów mailowych! Szczegółowe informacje o kursie można znaleźć w regulaminie kursu (zakładka widoczna przy rejestracji) lub informacjach (po zalogowaniu się).

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

23 kwi 2020
Wygasły

Więcej informacji

Czytaj więcej
Kategoria
Skip to content