Informacja dla lekarzy POZ

Informacja dla lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o planowanym przedłużeniu terminu ukończenia obowiązkowego kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej przez niektórych lekarzy POZ. Obowiązek ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej wynikający z przepisów ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej wejdzie w życie dopiero 1stycznia 2027roku.

Aktualnie trwają prace legislacyjne dotyczące zmiany stosownych przepisów ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Po ich uchwaleniu przedstawimy najistotniejsze zmiany tej ustawy w odrębnym komunikacie.

Jednocześnie przypominamy, że  zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 roku  o podstawowej opiece zdrowotnej ( Dz. U. z 2022r.poz.2527 ze zm.) lekarz POZ to lekarz, który:

1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej albo,

2) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, albo

3) posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, albo

4) posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej

– z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo który wykonuje zawód
u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę
o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wybrany przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9.

Lekarzem POZ jest także lekarz:

1) posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub

2) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych

– udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r., pod warunkiem ukończenia kursu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1172).

Udostepnij :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać najświeższe informacje.

Najnowsze wpisy
Kategorie

Tu jest miejsce na Twoje ogłoszenie

Zadzwoń 41 362 13 81 wew. 14
Skip to content