Search

Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach

Okręgowy Sąd Lekarski

Zgodnie z art. 30 ustawy o izbach lekarskich, okręgowy sąd lekarski:

  1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
  2. rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;
  3. składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.

Wg art. 26 przewodniczącemu okręgowego sądu lekarskiego służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.

Skład Okręgowego Sądu Lekarskiego

Przewodniczący OSLdr n. med. Arkadiusz Zapała
Wiceprzewodniczący OSLdr n. med. Mieczysław Gałęzia
Wiceprzewodnicząca OSLlek. dent. Barbara Milewska

Członkowie OSL:

1.lek. Beata Bakalarz
2.lek. Stanisław Bień
3.lek. Marek Borowiec
4.lek. Tomasz Buda
5.lek. Roman Burda
6.lek. Jarosław Chmielnicki
7.lek. Urszula Chojnacka
8.lek. Lidia Cieślik
9.lek. Mieczysław Gałęzia
10.lek. Robert Jasak
11.lek. Barbara Kocela
12.lek. Krystyna Kołodziejczyk
13.lek. Stanisław Markowski
14.lek. Tomasz Masternak
15.lek. Aleksandra Rusakowska
16.lek. Renata Sarna-Walkowska
17.lek. Beata Skrońska-Jachowicz
18.lek. Jan Stoiński
19.lek. Grażyna Szczukiewicz-Markowska
20.lek. Arkadiusz Zapała
21.lek. dent. Anna Dąbrowska-Krzak
22.lek. dent. Dorota Garbas
23.lek. dent. Barbara Milewska
24.lek. dent. Grażyna Sobczyk
25.lek. dent. Halina Stępniewska-Rokita
26.lek. dent. Grażyna Wziątek

pracownik biura obsługujący OSL
Anna Tkaczyk

Udostepnij :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Metryczka wpisu
Historia wpisu
Najnowsze wpisy
Skip to content