Organy Izby

Zgodnie z art. 2 ustawy o izbach lekarskich okręgową izbę lekarską stanowią lekarze wpisani na listę jej członków. Wg art. 21 organami Okręgowej Izby Lekarskiej są:

  • Okręgowy Zjazd Lekarzy,
  • Okręgowa Rada Lekarska,
  • Okręgowa Komisja Rewizyjna,
  • Okręgowy Sąd Lekarski,
  • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Najwyższą władzą okręgowej izby lekarskiej jest okręgowy zjazd lekarzy.

Zgodnie z art. 25 okręgowa rada lekarska wybiera spośród swoich członków prezydium. Prezydium okręgowej rady lekarskiej stanowią: przewodniczący oraz wybrani przez radę jego zastępcy, sekretarz, skarbnik i członkowie. Prezydium okręgowej rady lekarskiej działa w imieniu rady w sprawach określonych uchwałą rady.

Wg art. 14 kadencja organów izb lekarskich trwa 4 lata. Tę samą funkcję w organach izb lekarskich można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.
Wybory do organów izb lekarskich odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarskich, z wyłączeniem lekarzy zawieszonych w prawie wykonywania zawodu. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarskich, z wyłączeniem lekarzy ukaranych karą wymienioną w art. 42 ust. 1 pkt. 2 i 3.
Na członków sądów lekarskich mogą kandydować lekarze wykonujący zawód nieprzerwanie co najmniej od 7 lat.

Wg art. 35 najwyższą władzą samorządu lekarzy jest Krajowy Zjazd Lekarzy. Organami Naczelnej Izby Lekarskiej są:

  • Naczelna Rada Lekarska,
  • Naczelna Komisja Rewizyjna,
  • Naczelny Sąd Lekarski,
  • Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Organy Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej:

Udostepnij :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać najświeższe informacje.

Najnowsze wpisy
Kategorie

Tu jest miejsce na Twoje ogłoszenie

Zadzwoń 41 362 13 81 wew. 14
Skip to content