Search

Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach

Pomoc Socjalna

Pomoc socjalna dla członków ŚIL:

 • pożyczki (maksymalna kwota pożyczki długoterminowej 25.000 zł,
  karencja 1 miesiąc, oprocentowanie pożyczki długoterminowej w skali roku wynosi 4%; maksymalny okres spłaty – 15 miesięcy
 • częściowa rekompensata za uzyskanie specjalizacji lub stopnia naukowego (Wniosek o wypłatę należy składać w terminie 12 miesięcy od dnia uzyskania dyplomu specjalisty, stopnia naukowego lub dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu naukowego Profesora – regulamin poniżej);
 • zapomogi losowe przyznawane w związku z trudną sytuacją losową;
 • zapomogi pośmiertne (po zmarłym lekarzu) – wniosek o wypłatę należy złożyć nie później niż 24 m-ce po śmierci lekarza;
 • jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka (Wniosek o zasiłek należy składać w terminie 12 miesięcy od daty narodzin dziecka lub uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu dziecka – regulamin poniżej).

Warunkiem przyznania pomocy socjalnej:  pożyczek, rekompensat, zapomóg, czy zasiłków jest regularne opłacanie składek członkowskich.

Dokumenty do pobrania:

Udostepnij :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Metryczka wpisu
Historia wpisu
 • Jadwiga Zielińska, 1 tydzień temu (11 lipca, 2024 - 15:23:36)
 • Jadwiga Zielińska, 2 miesiące temu (14 maja, 2024 - 14:46:55)
 • Jadwiga Zielińska, 2 miesiące temu (14 maja, 2024 - 14:45:57)
 • Jadwiga Zielińska, 2 miesiące temu (14 maja, 2024 - 14:45:44)
Najnowsze wpisy
Skip to content