Search

Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej IX kadencji

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej działa w imieniu rady w sprawach określonych uchwałą rady, z wyłączeniem zadań określonych w art. 5 pkt 4 i 6 oraz w art. 25 pkt 6 i 9.
Okręgowa rada lekarska może, w drodze uchwały, upoważnić prezydium do podejmowania uchwał w sprawach lekarzy, do których na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych.

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej IX kadencji – dr n.med. Dorota Szyska-Skrobot

  1. kieruje pracą rady i prezydium rady;
  2. przewodniczy obradom rady i prezydium rady.


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej IX kadencji:

Prezes ORLdr n. med. Dorota Szyska-Skrobot
Wiceprezes ORLdr n. med. Ewa Pater
Wiceprezes ORLdr n.med. Krzysztof Bidas
Wiceprezes ORLlek. dent. Urszula Buszko
Sekretarzlek. Stanisława Barańska
Zastępca Sekretarzalek. Daniel Karpiński
Skarbniklek. Marta Sitnik
Członkowie:lek. Urszula Chonin
dr n.med. Adam Wróbel

Udostepnij :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Metryczka wpisu
Historia wpisu
Najnowsze wpisy
Skip to content