Rejestr podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy

Podmiot organizujący szkolenia, w myśl zapisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, musi posiadać wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów, którego warunki i tryb szczegółowo określa:

Informacja dla organizatorów ubiegających się o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających siedzibę firmy na terenie Kielc/województwa świętokrzyskiego:

30 dni przed szkoleniem, w biurze ŚIL, należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy z załącznikami:

KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej z wpisem w przedmiocie działalności punktu 85.59 B z PKD,
dowód uiszczenia opłaty za wpis do rejestru.

  1. Wniosek: Wystąpienie o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia
    z załącznikami:

CV kierownika naukowego oraz wykładowców.

  1. Wniosek: Informacja o formie kształcenia z załącznikami:

program szczegółowy, wzór zaświadczenia dla uczestników z uwzględnieniem informacji o ilości przysługujących lekarzowi punktów, regulamin kształcenia, CV kierownika naukowego oraz wykładowców.

Organizator kształcenia zamierzający prowadzić kształcenie na obszarze innej izby lekarskiej niż ta, na której terenie znajduje się jego siedziba występuje do Okręgowej Rady Lekarskiej tej izby o potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w art.19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a następnie z wnioskiem o wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej właściwej ze względu na jego siedzibę.

Organizator kształcenia zamierzający prowadzić kształcenie na obszarze całego kraju występuje do Naczelnej Rady Lekarskiej o potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, a następnie z wnioskiem o wpis do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej właściwej ze względu na jego siedzibę.

Udostepnij :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać najświeższe informacje.

Najnowsze wpisy
Kategorie

Tu jest miejsce na Twoje ogłoszenie

Zadzwoń 41 362 13 81 wew. 14
Skip to content