Search

Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach

Rzecznik Praw Lekarza

Urszula Chonin

lek. Urszula Chonin
tel. 661 313 309
e-mail: u.chonin@interia.pl

Na podstawie Uchwały Nr 32/2010/VI Okręgowej Rady Lekarskiej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej z dnia 17 lutego 2010 r. przy Izbie Lekarskiej działa Rzecznik Praw Lekarza.

Regulamin działania Rzecznika Praw Lekarza
Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach

§1

Rzecznik Praw Lekarza zajmuje się udzielaniem informacji oraz pomocy lekarzom, członkom Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu. Do zadań Rzecznika Praw Lekarza należy podejmowanie działań na rzecz ochrony zawodu lekarza, a w szczególności:

 1. występowanie w obronie godności zawodu lekarza,
 2. występowanie w obronie interesów zbiorowych lekarza,
 3. podejmowanie interwencji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w razie naruszenia praw indywidualnych lekarzy.

§2

Pomoc o której mowa w §1 może być realizowana poprzez:

 1. udzielanie porad prawnych,
 2. organizacje lub pokrycie kosztów zastępstwa procesowego,
 3. udzielanie poręczeń,
 4. udzielanie kaucji,
 5. pomoc w uzyskiwaniu w trakcie procesu opinii i ekspertyz biegłych,
 6. uzyskanie porady psychologicznej (na prośbę lekarza),
 7. przeprowadzanie „czynności wyjaśniających” pomiędzy stronami „sporu.”

§3

Do uzyskania pomocy, o której mowa w §1, uprawnieni są wyłącznie lekarze opłacający regularnie składki członkowskie.

§4

Zamieszcza się na stronie internetowej Ś.I.L. oraz w biuletynie informacyjnym „Eskulap Świętokrzyski” numer telefonu komórkowego umożliwiający lekarzom kontakt z Rzecznikiem Praw Lekarza w sprawach wymagających podjęcia przez niego bezzwłocznych działań.

§5

W zakresie realizacji swoich obowiązków Rzecznik Praw Lekarza podejmuje współpracę z wybranymi kancelariami prawnymi.

§6

W ramach działań, o których mowa w §1, na wniosek Rzecznika Praw Lekarza, uchwałą Prezydium ORL Ś.I.L., może zostać udzielone dofinansowanie.

§7

Od decyzji Rzecznika Praw Lekarza zainteresowany może odwołać się do Okręgowej Rady Lekarskiej.

§8

Rzecznik Praw Lekarza składa bieżące sprawozdania z prowadzonej działalności przed Prezydium ORL Ś.I.L. oraz Okręgową Radą Lekarską Ś.I.L.

§9

Obsługę administracyjno-prawną Rzecznika Praw Lekarza zapewnia:

 1. Kierownik Biura Ś.I.L.
 2. Prawnik Ś.I.L.

UCHWAŁY, STANOWISKA, APELE

Udostepnij :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Metryczka wpisu
Historia wpisu
 • DawidK, 4 miesiące temu (19 marca, 2024 - 10:15:09)
Najnowsze wpisy
Skip to content