Składki członkowskie

Świętokrzyska Izba Lekarska informuje, iż wprowadzony został nowy system umożliwiający dokonywanie wpłat składek lekarskich za pomocą indywidualnych kont lekarskich.

W tym celu każdy członek Izby otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać składki. Dzięki takiemu rozwiązaniu składki członkowskie wpływające od Państwa będą natychmiast księgowane przez bank na przydzielonych Państwu indywidualnych (o unikatowym numerze) rachunkach bankowych. Indywidualne konto w celu odprowadzania składek na rzecz ŚIL nie dotyczy tych lekarzy, którzy opłacają składki za pośrednictwem pracodawcy.

Przy wpłatach z zagranicy należy zastosować numer IBAN: PLindywidualny nr konta, oraz kod BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Generator mikro rachunków

Indywidualne konta dotyczą wyłącznie wpłat składek członkowskich!
Pozostałe opłaty prosimy o dokonywanie na ogólny numer konta bankowego.

Decyzją Naczelnej Rady Lekarskiej (Uchwała Nr 38/22/IX NRL) z dnia 21 października 2022r. od 1 stycznia 2023 r. zmienia się wysokość składki członkowskiej.

Miesięczna składka członkowska wynosić będzie:
  • 120 zł dla lekarza/ lekarza dentysty,
  • 60 zł dla lekarza/ lekarza dentysty stażysty (posiadających prawo wykonywania zawodu przyznane w celu odbycia stażu.)

W uzasadnionych przypadkach okręgowa rada lekarska może zwolnić lekarza z obowiązku opłacania składki w wysokości połowy jej podstawowego wymiaru lub w całości. Zwolnienie następuje na z góry określony czas.

Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego miesiąca.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek członkowskich powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz:

  1. Ukończył 70 lat.
  2. Został skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej.
  3. Złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych – zwolnienie to ma charakter czasowy i przysługuje tylko na okres nieosiągania przychodów.

Lekarz korzystający ze zwolnienia opłacania składki ma obowiązek niezwłocznie powiadomić okręgową radę lekarską o osiąganiu przychodów oraz traci prawo do zwolnienia z pierwszym dniem miesiąca, następującego po miesiącu, w którym osiągnie przychód.

Od zaległych składek nalicza się odsetki ustawowe.

Zgodnie z art. 116 ustawy o Izbach lekarskich, nieopłacone w terminie składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Informację dotyczącą składek członkowskich można uzyskać pod nr tel. 41 362 13 81 wew. 14 lub wew. 21, e-mail: skladki@sil.apsnet.pl

Podstawa prawna:

Uchwała nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 05.09.2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej.
Uchwała nr 38/22/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21.10.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej.
Uchwała nr 60/22/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16.12.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej.

Uchwały archiwalne, obowiązujące do 31.12.2014r.

Uchwała nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 04.04.2008 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej.
Uchwała nr 9/12/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13.04.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej.

Dokumenty do pobrania:

Udostepnij :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać najświeższe informacje.

Najnowsze wpisy
Kategorie

Tu jest miejsce na Twoje ogłoszenie

Zadzwoń 41 362 13 81 wew. 14
Skip to content