Wydanie duplikatu dokumentu PWZ

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 21, poz. 204 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.)
  • Uchwała nr 104/97/II Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy (JT Obwieszczenie Nr 1/01/III Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Biuletyn NRL Nr 2/61/2001 z późn. zm.)

Opis procedury

Na podstawie oświadczenia lekarza / lekarza dentysty o utracie dokumentu uprawniającego go do wykonywania zawodu, Komisja Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Następnie wydawany jest nowy dokument PWZ z widoczną adnotacją „duplikat”.

Wymagane dokumenty

  1. oświadczenie, formularz można uzyskać w siedzibie izby,
  2. ogłoszenie o zaginięciu dokumentu PWZ podane do publicznej wiadomości lub potwierdzenie nadania takiego ogłoszenia,
  3. zdjęcie formatu 3.5 x 4.5

Opłaty

20 zł

Jednostka odpowiedzialna

Komisja rejestracji i prawa wykonywania zawodu

Miejsce załatwienia sprawy

Świętokrzyska Izba Lekarska

Termin odpowiedzi

Miesiąc.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Dotyczy sytuacji zniszczenia lub utraty dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu.

Udostepnij :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać najświeższe informacje.

Najnowsze wpisy
Kategorie

Tu jest miejsce na Twoje ogłoszenie

Zadzwoń 41 362 13 81 wew. 14
Skip to content