XVI Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy

W dniach 16 -18 maja 2024 roku, w Łodzi, odbył się XVI Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy. Wydarzenie to, które zgromadziło około 400 delegatów z całego kraju, stanowiło forum dla dyskusji i głosowań na temat kluczowych kwestii dotyczących przyszłości lekarskiego samorządu i wykonywania zawodu lekarza w Polsce. W prezydium Zjazdu zasiedli przedstawiciele Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej. Nasz kolega Paweł Barucha (wiceprezes NRL) został zastępcą przewodniczącego Zjazdu, a Stanisława Danuta Barańska sekretarzem. Zjazd poprowadził Klaudiusz Komor (wiceprezes NRL, Beskidzka Izba Lekarska w Bielsku-Białej).

Minister Zdrowia Izabela Leszczyna na Zjeździe

Wśród gości Zjazdu znalazła się Minister Zdrowia Izabela Leszczyna, która przedstawiła kilka istotnych kwestii dotyczących przyszłości ochrony zdrowia w Polsce. Minister podkreśliła konieczność zwiększenia podaży świadczeń w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, co skutkowałoby mniejszą liczbą najdroższych świadczeń medycznych, czyli hospitalizacji. Osiągnięcie tego celu, według niej, będzie możliwe jedynie wtedy, gdy przekona się organy założycielskie szpitali do ich restrukturyzacji. Odpowiadając na apele lekarzy Minister Leszczyna potwierdziła potrzebę uproszczenia systemu refundacyjnego, tak, aby był on intuicyjny, prosty i eliminował możliwość popełnienia błędu. Wśród poruszanych zagadnień znalazła się również: „klauzula wyższego dobra”, likwidacja w strukturach policji komórek powołanych jedynie do tropienia „przestępstw” lekarzy, konieczne zmiany w Kodeksie Karnym, wprowadzenie elektronicznego prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty (w aplikacji mObywatel), konieczność weryfikacji znajomości języka polskiego przez lekarzy obcokrajowców,

Nowy Regulamin Wyborów

Jednym z kluczowych punktów pierwszego dnia obrad było uchwalenie nowego regulaminu wyborów do samorządu lekarskiego. Zmiana regulaminu wyborczego, do której opracowania zobowiązana została Krajowa Komisja Wyborcza przez ostatni Krajowy Zjazd Lekarzy, miała na celu ułatwienie procesu głosowania oraz zwiększenie frekwencji wyborczej. Ostateczna, ujednolicona wersja projektu, przedstawiona Naczelnej Radzie Lekarskiej 8 marca 2024 r., została przekazana delegatom na Krajowy Zjazd Lekarzy. Propozycje zmian zostały poddane dyskusji i głosowane już 17 maja. Wprowadzono możliwość głosowania elektronicznego, które ma na celu zwiększenie dostępności głosowania dla wszystkich grup wiekowych, ale jednocześnie utrzymano dotychczasowe tryby głosowania osobistego i korespondencyjnego. Wszystkie te tryby pozostały trybami równoważnymi.

Nowy Kodeks Etyki Lekarskiej

Podczas drugiego dnia XVI Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy, najważniejszym punktem porządku obrad była zmiana Kodeksu Etyki Lekarskiej. Po raz pierwszy od 20 lat kodeks ten został zaktualizowany, aby dostosować go do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Jedną z kluczowych zmian było określenie warunków dopuszczalności udzielania teleporad obok wizyty stacjonarnej. Ta zmiana jest odpowiedzią na obserwowane rosnące zapotrzebowanie pacjentów na dostęp do opieki medycznej „na odległość”, co szczególnie uwidoczniło się w czasie pandemii COVID-19. Kolejną istotną zmianą było opisanie ram dopuszczalnego reklamowania się przez lekarzy. Ta zmiana umożliwia im promowanie swoich usług i specjalizacji. Jest to ważne w sytuacji rosnącej konkurencji na rynku usług medycznych. Kodeks określił też zasady obecności lekarzy w mediach społecznościowych. W dobie rosnącej roli mediów społecznościowych, kluczowe jest przestrzeganie zasad etyki wśród lekarzy, którzy coraz częściej korzystają z tych platform. Te zmiany stanowią ważny krok w kierunku modernizacji i adaptacji polskiej medycyny do współczesnych wyzwań. Pokazują też, że polski samorząd lekarski jest gotowy do podjęcia tych wyzwań, ale jednocześnie dąży do utrzymywania najwyższych standardów etycznych.

W trakcie Zjazdu odbywały się również posiedzenia komisji NRL (Komisji Legislacyjnej, Krajowej Komisji Wyborczej) oraz rzeczników odpowiedzialności zawodowej i członków sądów lekarskich. We wszystkich tych gremiach są członkowie ŚIL.

Meritus Pro Medicis

Podczas oficjalnej części pierwszego dnia XVI Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy przyznano najwyższe odznaczenia samorządu lekarskiego Meritus Pro Medicis, które otrzymali Maciej Hamankiewicz (Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach, były prezes NRL) i Marek Stankiewicz (Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie, wieloletni redaktor naczelny „Gazety Lekarskiej”).

Obchody 35-lecia Odrodzenia Samorządu Lekarskiego

Podczas XVI Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy odbyły się również uroczyste obchody 35-lecia reaktywacji Izb Lekarskich. Obchody odbyły się w zmodernizowanym budynku dawnej elektrociepłowni EC1 w Łodzi. Warto przypomnieć, że odrodzenie samorządu lekarskiego nastąpiło 17 maja 1989 roku, gdy podczas VII posiedzenia Sejmu IX kadencji została uchwalona ustawa o izbach lekarskich i miało miejsce po niemal czterdziestoletniej nieobecności izb lekarskich w Polsce. Uroczystości rozpoczął Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL), Łukasz Jankowski. Po powitaniach gości, wśród których znaleźli się m.in. Urszula Demkow (podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia), Agnieszka Gorgoń-Komor (senator RP i równocześnie delegat na NKZL) i Adam Wieczorek (wiceprezydent Łodzi), uczestnikom wydarzenia zaprezentowano krótkometrażowy film będący swoistym multimedialnym albumem. Wielu z obecnych mogło odnaleźć na archiwalnych zdjęciach siebie i swoich przyjaciół, z którymi ramię w ramię, przez lata toczyli batalię o godność wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty w Polsce. W części artystycznej uczestnicy obchodów obejrzeli fantastyczny koncert chóru i orkiestry Alla Vienna zatytułowany „Queen symfoniczne”. Wieczór uświetnił również występ satyryczny Artura Andrusa. Uroczystości były wyrazem uznania dla wkładu samorządu lekarskiego w rozwój ochrony zdrowia w Polsce.

Podsumowując, XVI Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy był wydarzeniem, które nie tylko będzie kształtowało przyszłość ochrony zdrowia w Polsce, ale również dało okazję do refleksji nad osiągnięciami i wyzwaniami, które niesie ze sobą przyszłość. Zjazd ten pokazał, że polski samorząd lekarski jest gotowy do podjęcia tych wyzwań i dąży do ciągłego doskonalenia standardów etycznych swych członków. A wszystko to w celu zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej dla Polek i Polaków.

Pełna treść Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarskich oraz tryb odwołania członków tych organów z dnia 17 maja 2024 dostępna jest na:

https://nil.org.pl/izba/krajowy-zjazd-lekarzy/nadzwyczajny-xvi-krajowy-zjazd-lekarzy/8485-nowe-zasady-wyborow-w-samorzadzie-lekarskim-uchwaly-nkzl

Udostepnij :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać najświeższe informacje.

Najnowsze wpisy
Kategorie

Tu jest miejsce na Twoje ogłoszenie

Zadzwoń 41 362 13 81 wew. 14
Skip to content