Zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 21, poz. 204 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.)
  • Uchwała nr 104/97/II Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy (JT Obwieszczenie Nr 1/01/III Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Biuletyn NRL Nr 2/61/2001 z późn. zm.)

Opis procedury

Na podstawie oświadczenia lekarza / lekarza dentysty, który zamierza zaprzestać wykonywania zawodu lub przerwał wykonywanie zawodu albo stwierdzenia przez komisję ds. rejestracji dokonuje wpisu do rejestru i adnotacji urzędowej na odpowiednim wniosku o zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony oraz dokonuje zmiany numeru rejestracyjnego.

Wymagane dokumenty

  1. oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu, formularz można uzyskać w siedzibie izby.
  2. Prawo wykonywania zawodu lekarza” / „Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa” / „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”.

Opłaty

Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna

Komisja rejestracji i prawa wykonywania zawodu.

Miejsce załatwienia sprawy

Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi

Bezzwłocznie.

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

Dotyczy lekarza/lekarza dentysty cudzoziemca członka okręgowej izby lekarskiej, który:

  1. nie podjął wykonywania zawodu lub przerwał wykonywanie zawodu na czas dłuższy niż 5 lat i nadal nie zamierza go wykonywać,
  2. zamierza zaprzestać wykonywania zawodu na czas nieokreślony na obszarze RP.

Udostepnij :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać najświeższe informacje.

Najnowsze wpisy
Kategorie

Tu jest miejsce na Twoje ogłoszenie

Zadzwoń 41 362 13 81 wew. 14
Skip to content